กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O10แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   727 คน

สถิติปีนี้:        6934 คน

สถิติทั้งหมด: 7781 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564


ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 ครอบครัวแดงใหญ่ มุ่งจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ...
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา07:38:59
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564


ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา . วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ...
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา07:37:58
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที โอกาสเปิดภาคเรียน โอกาสนี้ นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นประธานในพิธีให้โอวา...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:51:46
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564


วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 เปิดประชุมสภานักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเด็กหญิงชมพูนุท แอ้นบุญมา ประธานสภานักเรียน เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะครูงานกิจก...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:51:10
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เปิดจัดการเรียนการสอนวันแรก โดยมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ตามตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:50:39
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


วันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเปิดภาคเรียน วางแผนการจัดการเรียน...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:49:53
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:49:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)" . วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรท...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:41:18
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "พิธีปัจฉิมนิเทศ 2564" . วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:40:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น" วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:40:01
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 16 กันยายน 2563 เวลา11:02:17

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0005 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช่วงไหน 007PERPER
20 ก.ย. 2564 เวลา11:29:22
9 0
0004 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 วันไหนคะ MMP20018
20 ก.ย. 2564 เวลา11:27:47
8 0
0003 Q&A สายตรงผู้บริหาร
15 ก.ย. 2563 เวลา17:54:42
127 0
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายสนั่น ขันมัง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสนั่น ขันมัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-599-4153


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:29:12
ขอแนะนำ:นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:27:15
ขอแนะนำ:นายสิทธิชัย  คำมี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสิทธิชัย  คำมี 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:30:05
ขอแนะนำ:นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์  โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:26:43
ขอแนะนำ:นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:12
ขอแนะนำ:นางบัวทอง นาค-อก โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางบัวทอง  นาค-อก 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:04
ขอแนะนำ:นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:49:57
ขอแนะนำ:นางพรพิกุล พรหมแสง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพรพิกุล   พรหมแสง 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:39:27
ขอแนะนำ:นายสยาม บุตรศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสยาม  บุตรศรี 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:41:31
ขอแนะนำ:นางประภาสิริ บุตรโส โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางประภาสิริ บุตรโส

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.การประถมศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:43:58
ขอแนะนำ:นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:53:57
ขอแนะนำ:นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

ตำแหน่ง : ครู

การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:56:44
ขอแนะนำ:นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:57:37
ขอแนะนำ:นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:59:20
ขอแนะนำ:นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการ 

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา21:31:34
ขอแนะนำ:นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 

การศึกษา : บธ.ม.


เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:29:35
ขอแนะนำ:นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

การศึกษา : บธ.บ.


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา14:00:20

อ่านข่าวทั้งหมด...