กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2564
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   415 คน

สถิติปีนี้:        7098 คน

สถิติทั้งหมด: 17327 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเขียน ป.๑-๓


จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเขียน ป.๑-๓ --------------------------- วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตาม จาก ดร.ช...
เมื่อ 03 มิถุนายน 2565 เวลา19:58:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน


จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน ---------------------------------------- วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้แ...
เมื่อ 03 มิถุนายน 2565 เวลา19:57:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙


จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ --------------------------------------------------------- วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ดำเนินการเปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอนเป็นวันแรกของปีการศึกษา โ...
เมื่อ 03 มิถุนายน 2565 เวลา19:57:04
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 . #ประชุมผู้ปกครองนักเรียน . วันศุกร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร...
เมื่อ 03 มิถุนายน 2565 เวลา19:56:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทำพิธีเปิดห้องอุทัย อุ่นจันทีอุปถัมภ์" . วันศุกร์ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดประชุมคณะกรรมก...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:27:35
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA" . วันอังคารที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นางสาววัชร...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:21:47
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ วรรณกรรมสินไซสู่ E-BOOK" วันศุกร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และนางบัวทอง นาคอก ตัวแทนคณะครู บุคลากรท...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:17:14
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ . "ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๒ : Site Visit (Online)" . วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) คณะครู บุคลากรท...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:15:39
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม 2565 . "ทำบุญอาคารใหม่ ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" . วันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นายบุญเชิด ช่างดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษ...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:14:24
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564


เตรียมความพร้อมเปิดเรียน OnSite . วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธี Antigen Test Kit หร...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:14:10
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 16 กันยายน 2563 เวลา11:02:17

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0007 พนันออนไลน์ให้ความคุ้มค่ามากที่สุด  ไพเฟำเพ
01 มิ.ย. 2565 เวลา14:05:20
28 1 นัทพล คงสอน
0006 สร้างรายได้จากเกมออนไลน์ยอดนิยม2022 ไพเฟำเพ
01 มิ.ย. 2565 เวลา14:01:01
29 0
0005 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช่วงไหน 007PERPER
20 ก.ย. 2564 เวลา11:29:22
105 0
0004 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 วันไหนคะ MMP20018
20 ก.ย. 2564 เวลา11:27:47
81 0
0003 Q&A สายตรงผู้บริหาร
15 ก.ย. 2563 เวลา17:54:42
127 0
จำนวนรายการทั้งหมด 5 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายสนั่น ขันมัง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสนั่น ขันมัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-599-4153


เมื่อ 03 มิถุนายน 2565 เวลา19:53:32
ขอแนะนำ:นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:27:15
ขอแนะนำ:นายสิทธิชัย  คำมี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสิทธิชัย  คำมี 

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา21:50:22
ขอแนะนำ:นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์  โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:26:43
ขอแนะนำ:นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:12
ขอแนะนำ:นางบัวทอง นาค-อก โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางบัวทอง  นาค-อก 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:04
ขอแนะนำ:นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:49:57
ขอแนะนำ:นางพรพิกุล พรหมแสง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพรพิกุล   พรหมแสง 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:39:27
ขอแนะนำ:นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา21:50:44
ขอแนะนำ:นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

ตำแหน่ง : ครู

การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:56:44
ขอแนะนำ:นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:57:37
ขอแนะนำ:นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:59:20
ขอแนะนำ:นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการ 

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา21:31:34
ขอแนะนำ:นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 

การศึกษา : บธ.ม.


เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:29:35
ขอแนะนำ:นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

การศึกษา : บธ.บ.


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา14:00:20

อ่านข่าวทั้งหมด...