กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O10แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      15 คน

สถิติเดือนนี้:   461 คน

สถิติปีนี้:        1378 คน

สถิติทั้งหมด: 2225 คน

 

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย ...

นายสิทธิชัย  คำมี
นายสิทธิชัย  คำมี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 
นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ...

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา...

นางบัวทอง นาค-อก
นางบัวทอง  นาค-อก  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา...

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์...

นางพรพิกุล พรหมแสง
นางพรพิกุล   พรหมแสง  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย ...

นายสยาม บุตรศรี
นายสยาม  บุตรศรี  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

นางประภาสิริ บุตรโส
นางประภาสิริ บุตรโส วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ค.บ.การประถมศึกษา...

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย ...

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า ตำแหน่ง : ครู การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์...

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์...

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ...

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์
นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์  วิทยฐานะ : ชำนาญการ  การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา...

นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล
นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล ตำแหน่ง : พนักงานราชการ  การศึกษา : บธ.ม....

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ  การศึกษา : บธ.บ....
....