กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2564
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      15 คน

สถิติเดือนนี้:   413 คน

สถิติปีนี้:        7096 คน

สถิติทั้งหมด: 17325 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเ...
    จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมป

จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน ----...
    จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียน

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 . #ประชุมผู้ปกครอ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน กุ

จดหมายข่าวฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ปร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน กุ

จดหมายข่าวฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ต้...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน กุ

จดหมายข่าวฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "สร้างส...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน มก

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ . "ประชุมเตร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน มก

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม 2565 . "ทำบุญอาคารใหม...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ธั

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน OnSite . วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยกา...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 9 เดือน ธั

นำเสนอเบญจรงค์ลายสินไซ ในงานสินไซ ศิลป์สุข . วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ข...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 8 เดือน ธั

"ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site" วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ . นายสนั่น ขันมัง ผู้อำ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กั

ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 ครอบครัวแดงใหญ่ มุ่งจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน กั

ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา ....
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน มิ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ร่วมจั...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 4 เดือน มิ

วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 3 เดือน พฤ

วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เปิดจัดกา...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 2 เดือน พฤ

วันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 1 เดือน พฤ

...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 35 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "มห...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 34 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "พิ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 33 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ปร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 32 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 32 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ส่...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 31 เดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564           นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 30 เดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 29 เดือน มีนาคม

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 28 เดือน มีนาคม

       วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 27 เดือน กุมภาพ

โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยนายสนั่น ขันมัง ผ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 26 เดือน กุมภา

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 25 เดือน กุมภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (รา...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 24 เดือน กุมภาพ

     วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 23 เดือน กุมภาพ

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ประธา...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 22 เดือน กุมภาพ

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิท...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 21 เดือน กุมภาพ

วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุร...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 20 เดือน กุมภาพ

     วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึก...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 19 เดือน กุมภาพ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชนกกาญจน์  ตุไตลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 18 เดือน กุมภาพ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญเชิด ช่างดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรร...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 17 เดือน กุมภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเข...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 16 เดือน มกราคม

     วันพุธที่ 6 มกราคม 2564  นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเร...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน มกราคม

สวัสดีปีใหม่ ชาวแดงใหญ่สุขสันต์ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน ธันวาค

รวมพลังชาวแดงใหญ่ ชิงชัยกีฬา . วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรี...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน พฤศจิก

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พระครูปลัดธีรธรรม อุปสโม  เจ้าอาวาสวัดสามโพธิ์คำ  จังหวัดนครพ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน พฤศจิก

         วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น ขันมัง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิก

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วัดสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายสนั่น ขันมัง ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดการเรียนกา...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม

      วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดโครงการสร้างเ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 8 เดือน ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดการประชุมคณะกรรมการสถา...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน ตุลาคม

         ท่านผู้อำนวยการสนั่น ขันมัง และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน ตุลาคม

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) โดยผู้อำนวยการสนั่น ข...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน กันยาย

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาค

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ดำเนินการตามมาตรการป้องกั...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาค

รอบรั้วแดงใหญ่ ความภูมิใจของเรา  1) ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีร้อยละของนักเรียนที...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาค

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ...
    วารสารโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 1

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใ...
อ่านข่าวทั้งหมด...