กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O10แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      5 คน

สถิติเดือนนี้:   519 คน

สถิติปีนี้:        2133 คน

สถิติทั้งหมด: 2980 คน

หอเกียรติยศ ผลงาน
โรงเรียนที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561

ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีกา

เมื่อ 15 กันยายน 2563 เวลา17:51:40
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอ

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา06:36:45
โรงเรียนที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561

ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีก

เมื่อ 15 กันยายน 2563 เวลา17:49:05
โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เมื่อ 15 กันยายน 2563 เวลา17:47:11
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เมื่อ 15 กันยายน 2563 เวลา17:44:33

>>>ทั้งหมด...