กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O10แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      5 คน

สถิติเดือนนี้:   519 คน

สถิติปีนี้:        2133 คน

สถิติทั้งหมด: 2980 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายสนั่น ขันมัง

นายสนั่น ขันมัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-599-4153

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย 

นายสิทธิชัย  คำมี

นายสิทธิชัย  คำมี 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางบัวทอง นาค-อก

นางบัวทอง  นาค-อก 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นางพรพิกุล พรหมแสง

นางพรพิกุล   พรหมแสง 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 

นายสยาม บุตรศรี

นายสยาม  บุตรศรี 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางประภาสิริ บุตรโส

นางประภาสิริ บุตรโส

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.การประถมศึกษา

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

ตำแหน่ง : ครู

การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการ 

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล

นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 

การศึกษา : บธ.ม.

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

การศึกษา : บธ.บ.

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...