กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

More...
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

More...
 เครื่องเบญจรงค์ไทย-อีสาน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O9 Social Network
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O17 E–Service
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 2564
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      33 คน

สถิติเดือนนี้:   286 คน

สถิติปีนี้:        8518 คน

สถิติทั้งหมด: 9365 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564


ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 ครอบครัวแดงใหญ่ มุ่งจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ...
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา07:38:59
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564


ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2564 นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา . วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ...
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา07:37:58
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที โอกาสเปิดภาคเรียน โอกาสนี้ นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นประธานในพิธีให้โอวา...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:51:46
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564


วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 เปิดประชุมสภานักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเด็กหญิงชมพูนุท แอ้นบุญมา ประธานสภานักเรียน เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะครูงานกิจก...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:51:10
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เปิดจัดการเรียนการสอนวันแรก โดยมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ตามตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:50:39
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


วันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเปิดภาคเรียน วางแผนการจัดการเรียน...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:49:53
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2564


...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา09:49:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)" . วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรท...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:41:18
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "พิธีปัจฉิมนิเทศ 2564" . วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:40:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น" วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน...
เมื่อ 10 เมษายน 2564 เวลา21:40:01
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 16 กันยายน 2563 เวลา11:02:17

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0005 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช่วงไหน 007PERPER
20 ก.ย. 2564 เวลา11:29:22
22 0
0004 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 วันไหนคะ MMP20018
20 ก.ย. 2564 เวลา11:27:47
16 0
0003 Q&A สายตรงผู้บริหาร
15 ก.ย. 2563 เวลา17:54:42
127 0
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายสนั่น ขันมัง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสนั่น ขันมัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-599-4153


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:29:12
ขอแนะนำ:นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา มรภ.เลย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:27:15
ขอแนะนำ:นายสิทธิชัย  คำมี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสิทธิชัย  คำมี 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ศษ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:30:05
ขอแนะนำ:นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์  โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ค.บ.ภาษาอังกฤษ


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:26:43
ขอแนะนำ:นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:12
ขอแนะนำ:นางบัวทอง นาค-อก โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางบัวทอง  นาค-อก 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.บ.การประถมศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:50:04
ขอแนะนำ:นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:49:57
ขอแนะนำ:นางพรพิกุล พรหมแสง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพรพิกุล   พรหมแสง 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:39:27
ขอแนะนำ:นายสยาม บุตรศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสยาม  บุตรศรี 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:41:31
ขอแนะนำ:นางประภาสิริ บุตรโส โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางประภาสิริ บุตรโส

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.การประถมศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:43:58
ขอแนะนำ:นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย 

การศึกษา : ค.บ.ปฐมวัย 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:53:57
ขอแนะนำ:นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า

ตำแหน่ง : ครู

การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:56:44
ขอแนะนำ:นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:57:37
ขอแนะนำ:นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา13:59:20
ขอแนะนำ:นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์ 

วิทยฐานะ : ชำนาญการ 

การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา21:31:34
ขอแนะนำ:นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวบุญยรักษ์ บุญธนโชติศิริกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 

การศึกษา : บธ.ม.


เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:29:35
ขอแนะนำ:นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

การศึกษา : บธ.บ.


เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา14:00:20

อ่านข่าวทั้งหมด...